Dãy sản phẩm Castrol Hyspin HLP-Z được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế và hệ phụ gia chống mài mòn gốc kẽm ổn định.

Castrol Hyspin HLP-Z được thiết kế cho các hệ thống thủy lực và các ứng dụng khác yêu cầu dầu có đặc tính bền ô xi hóa và bôi trơn tốt.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

  • DIN 51502 - HLP
  • ISO 6743/4 - HM
  • DIN 51524 Phần 2
  • ASTM D6158 HM
  • ISO 11158 HM
  • GB 111118.1 L- HM Hydraulic Oil (General)